Τομέας Πληροφορική

Διδακτική με νέες τεχνολογίες

178 άτομα ενημερώνονται για το σεμινάριο

Απευθύνεται σε:
Άτομα που θέλουν να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση με στόχο να κάνουν τα μαθήματά τους διαδραστικά και ενδιαφέροντα με αποτέλεσμα να γίνονται πιο επιθυμητοί/ές σε σχολεία, φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα.

 

Ύλη προγράμματος

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης προσφέρει στον εκπαιδευόμενο της όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και τα γνωστικά πεδία για τη δημιουργία multimedia εκπαιδευτικού υλικού και χρήση αυτού σε διαδραστικό πινάκα. Μέσα από ένα εκτενές σενάριο θα γίνουν τα κάτωθι βήματα:

  • Χρήση εργαλείων για κατέβασμα υλικού από το Internet

  • Βασική επεξεργασία βίντεο

  • Μετατροπή αρχείων βίντεο (πχ DVD σε AVI) για χρήση σε πολυμεσικά μέσα.

  • Χρήση εργαλείων υποτιτλισμού

  • Χρήση εργαλείων καταγραφής οθόνης Η/Υ και δημιουργίας βίντεο από την οθόνη

  • Δημιουργία διαδραστικών ασκήσεων (τεστ/ κουιζ) όπως πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης κοκ για εφαρμογή σε διαδραστικό πίνακα (interactive board)

 

Με την ολοκληρωση της άσκησης,

Θα γίνει εφαρμογή της σε διαδραστικό πίνακα.
Θα δοθεί το αντίστοιχο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος.


Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα κατάρτισης, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να :

1. Περιηγηθούν στο Ιντερνέτ για εύρεση υλικού για εκπαιδευτική χρήση.
2. Χειρίζονται με άνεση βασικά προγράμματα επεξεργασίας βίντεο
3. Δημιουργήσουν παρουσιάσεις εμπλουτισμένες με εικόνες, ήχο και βίντεο
4. Διαλέξουν διάφορα είδη ασκήσεων για διαδραστικά τεστ
5. Χειρίζονται το διαδραστικό πίνακα για τη δημιουργία πιο εντυπωσιακού μαθήματος
6. Γνωρίζουν πως λειτουργεί ένα πρόγραμμα καταγραφής οθόνης

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Καλή γνώση Powerpoint

 

Δυνατότητα εξέτασης πιστοποίησης Certified Interactive Board User

 στη χρήση των στοιχείων μου (e-mail και τηλέφωνο) για να επικοινωνεί η Datalabs μαζί μου σχετικά με το πρόγραμμα που ενδιαφέρθηκα, καθώς και για ενημέρωση μελλοντικών προγραμμάτων. (Η Datalabs δεν πρόκειται να διαθέσει το προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό).
(Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται λόγω εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR) και της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων)
Εγγραφή στο newsletter και ενημέρωση για τις ημερομηνίες έναρξης των επόμενων σεμιναρίων: Διδακτική με νέες τεχνολογίες Επιλέξτε αναλυτικότερα τα σεμινάρια για τα οποία σας ενδιαφέρει να ενημερώνεστε στη σελίδα του Newsletter μας εδώ: Datalabs Newsletter