Εδώ μπορείτε να κρατήσετε θέση για το σεμινάριο
Πληροφορική & ΑΣΕΠ

Αρχικά επιλέξτε για ποιό από τα επόμενα προγραμματισμένα τμήματα ενδιαφέρεστε.