Εδώ μπορείτε να κρατήσετε θέση για το σεμινάριο
Προγραμματισμός με Python

Αρχικά επιλέξτε για ποιό από τα επόμενα προγραμματισμένα τμήματα ενδιαφέρεστε.