facebookpixel

Γιατί Τεστ Δεξιοτήτων στη Datalabs

  • Συνεχής πρόσβαση στο υλικό
  • Η καλύτερη σχέση κόστους-παροχών
  • Άμεση εκκίνηση
  • Μοναδική έξυπνη προετοιμασία

Περιγραφή

H Datalabs σας προσφέρει την απόλυτη εξατομικευμένη εκπαίδευση για την προετοιμασία του γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022 για 5124 θέσεις στο Δημόσιο.

Με 107.957 αιτήσεις συμμετοχής (78.179  ΠΕ  και 29.778 ΤΕ) το μόνο σίγουρο είναι πως ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ έντονος.

Το προσφερόμενο πρόγραμμα της Datalabs είναι ασύγχρονο, γίνεται εξ αποστάσεως και προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια μοναδική εμπειρία εξατομίκευσης του διαβάσματος! Η μελέτη είναι πιο εύκολη από ποτέ, αφού υπάρχει πρόσβαση από κινητό, tablet ή PC.

Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδαστές μας έχουν πρόσβαση σε:
1.    Δομημένη ύλη, σύμφωνα με το ΦΕΚ (δείτε στο τέλος)
2.    Βιντεομαθήματα ανά κεφάλαιο και ανά ενότητα.
3.    Πρόσβαση στο υλικό 24/07 μέχρι και την τελευταία στιγμή
4.    Επιλογή ωραρίου παρακολούθησης (μέρες και ώρες που βολεύουν)
5.    Τεστ προετοιμασίας ανά ενότητα αλλά και συνολικά
6.    SmartSkill εκπαίδευση: Καταγραφή προόδου και επανάληψη στα αδύναμα σημεία
7.    Συγγράμματα/ transcripts
8.    Παροχή εξατομικευμένης προόδου
9.    Επαναληπτικά τεστ βάσει ιστορικού
10.  Προσωπική σελίδα σπουδαστή με στατιστικά στοιχεία, επιδόσεις, ιστορικό παρακολούθησης και εξάσκησης
11.  Θεματολογία/ τεστ από παλιότερους διαγωνισμούς του Δημοσίου


Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό

Η εξέταση των μαθημάτων/δοκιμασιών (εξέταση γνώσεων και δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας) θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει τον βαθμό που αντιστοιχεί σε κάθε απάντηση και η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται με χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας.


Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει τα εξής δύο (2) μαθήματα/δοκιμασίες:
α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο να έχουν οι υποψήφιοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. και
β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Βαθμολόγηση

Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 και η βάση της βαθμολογίας είναι πενήντα πέντε (55) μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών. Βαθμός του εξεταζόμενου μαθήματος/δοκιμασίας είναι το άθροισμα των βαθμών όλων των ορθών απαντήσεων ως προς το σύνολό τους και ανάγεται σε κλίμακα βαθμολογίας 1-100.


Εφόσον εφαρμοστεί, κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού και αρνητική βαθμολόγηση, ο βαθμός θα προκύπτει μετά από αφαίρεση της βαθμολογίας που αντιστοιχεί στις εσφαλμένες απαντήσεις. Αν στη βαθμολογία προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία της μονάδος. Η βαθμολογία στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό αποτελείται από το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που ο υποψήφιος συγκέντρωσε στα επιμέρους μαθήματα/δοκιμασίες αυτού. Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης.


Άσκηση ενστάσεως δεν επιτρέπεται κατά της βαθμολογίας στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, όπως και επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών.


Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου κλάδων/ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύνανται να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021


Δείτε εδώ την Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 75/τ. Α.Σ.Ε.Π./21.11.2022) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021 (πρώτο στάδιο).

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Συναινώ στη χρήση των στοιχείων μου (e-mail και τηλέφωνο) για να επικοινωνεί η Datalabs μαζί μου σχετικά με την ερώτησή μου, καθώς και για ενημέρωση μελλοντικών προγραμμάτων. (Η Datalabs δεν πρόκειται να διαθέσει το προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό). (Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται λόγω εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR) και της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων)