Τομέας Πληροφορική

Diploma in IT

223 άτομα ενημερώνονται για το σεμινάριο

Απευθύνεται σε:
Άτομα που θέλουν να αποκτήσουν coding skills και πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού στην επιστήμη της πληροφορικής με εστίαση στην ανάπτυξη λογισμικού, για διαδικτυακές, παραθυρικές ή και εφαρμογές για smartphones.

Distance Learning badge

Ολοκληρώνοντας αυτό το diploma, θα μπορείτε να εργαστείτε:

 • Σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών λογισμικού

 • Ως αυτόνομοι επαγγελματίες, στο χώρο του ΙΤ

Γιατί; Επειδή θα είστε σε θέση να:

 • Σχεδιάσετε και αναπτύξετε πληροφοριακά συστήματα

 • Αναπτύξετε πλήρως λειτουργικές διαδικτυακές εφαρμογές και ιστοσελίδες  

 • Δημιουργήσετε εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα

 • Αναλάβετε την τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών

 • Συμμετάσχετε σε ένα μεγάλο εύρος έργων ανάπτυξης λογισμικού

 • Παρουσιάσετε όχι μόνο το δίπλωμα, αλλά και τις πιστοποιήσεις του φορέα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποδεικνύοντας έτσι την εξειδίκευσή σας ξεχωριστά ανά αντικείμενο.  

 

Το πρόγραμμα σπουδών είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τους 3 παρακάτω τομείς:

Τομέας 1 – Βασικές αρχές

Basic IT banner

Στις βασικές αρχές βρίσκονται οι coding δεξιότητες που κάθε επαγγελματίας της επιστήμης πληροφορικής είναι απαραίτητο να κατέχει, ανεξαρτήτως της εξειδίκευσης που έχει λάβει. Εδώ οι σπουδαστές:

 • Μαθαίνουν την καθιερωμένη και απαραίτητη πλέον Java με την οποία μεταξύ άλλων διδάσκεται αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, γνώση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα  προγραμματισμού που θα επιλέξουν οι σπουδαστές να εξελιχθούν, όπως C# ή Python.

 • Εξοικειώνονται με συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Εδώ οι σπουδαστές μαθαίνουν σχεδιασμό και στη συνέχεια υλοποίηση ενός website. Επίσης διδάσκονται τεχνικές διαχείρισης περιεχομένου καθώς και τεχνικές Search Engine Optimization (SEO).  

 • Αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για τη σχεδίαση, αλλά και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων, με όλες τις πιθανές τεχνολογίες που μπορεί κανείς να συναντήσει, όπως σχεσιακές βάσεις δεδομένων (MySQL, SQL Server), αλλά και noSQL βάσεις, όπως η MongoDB

 • Διδάσκονται τη χρήση της σουίτας Microsoft Office σε επιχειρησιακό επίπεδο αποκτώντας την αντίστοιχη πιστοποίηση (MOS)

Τομέας 2 – Ανάπτυξη ιστοσελίδων

Web Development banner

Απαραίτητο κομμάτι της επιστήμης της πληροφορικής είναι η ανάπτυξη ιστοσελίδων και ο διαδικτυακός προγραμματισμός. Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα αυτού του τομέα, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν ένα μεγάλο εύρος διαδικτυακών εφαρμογών. Η κατάρτιση στον εν λόγω τομέα περιλαμβάνει:

 • HTML 5 και CSS 3, τις απαραίτητες βάσεις για κάθε διαδικτυακή εφαρμογή

 • Την ολοένα και πιο χρησιμοποιούμενη γλώσσα Javascript

 • Την πιο δημοφιλή και διαδεδομένη γλώσσα ανάπτυξης ιστοσελίδων, PHP καθώς και το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL, απαραίτητα για κάθε διαδικτυακή εφαρμογή.

 • Τη σχεδίαση, υλοποίηση και διαχείριση ενός e-shop μέσω συστήματος διαχείρισης περιεχομένου.

 • Την πλέον σύγχρονη μέθοδο ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών MVC (Model- View -Controller), με την C#, που καθιερώνεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια.

 • Εξοικείωση με το ASP.NET, το πλέον καθιερωμένο framework ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών της Microsoft

Τομέας 3 – Ανάπτυξη λογισμικού

Software Development banner

Αντίστοιχα σημαντική γνώση, όπως και στο 2ο τομέα, είναι οι δεξιότητες για σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα αυτού του τομέα, οι σπουδαστές κατέχουν ένα ευρύ φάσμα από coding skills και είναι σε θέση να  εργαστούν σε εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού αυτόνομα ή ως μέλη ομάδων προγραμματιστών σε software houses. Η κατάρτιση στον εν λόγω τομέα περιλαμβάνει:

 • Τη γλώσσα προγραμματισμού της Microsoft, C#, καθώς επίσης και τη σουίτα ανάπτυξης λογισμικού Visual Studio, αλλά και το .NET framework.

 • Με περισσότερες από 1,000,000,000 συσκευές με Android παγκοσμίως, είναι επιτακτική η γνώση ανάπτυξης εφαρμογών για το εν λόγω λειτουργικό σύστημα. Στα μαθήματα καλύπτονται όλα τα στάδια ανάπτυξης μιας τέτοιας εφαρμογής, από τη σχεδίαση, την υλοποίηση μέχρι και τη διάθεση τελικά στο Google Play.

 • Μια από τις πλέον ανερχόμενες γλώσσες προγραμματισμού, με αναρίθμητες εφαρμογές σε machine learning, data mining, big data, deep learning και στατιστική επεξεργασία δεδομένων, την Python.


Οι 3 τομείς αυτοί ολοκληρώνονται με την παρακολούθηση των 8 παρακάτω ενοτήτων:

 1. Wordpress & SEO

 2. Web Standards: HTML, CSS & Javascript

 3. Βάσεις δεδομένων, Σχεσιακές, αλλά και NoSQL βάσεις

 4. PHP & MySQL

 5. Java

 6. Ανάπτυξη εφαρμογών σε Android

 7. Python

 8. C# & .NET

 

Software labs - Coding bootcamp

Software Development banner

Με την ολοκλήρωση κάθε ενότητας διεξάγονται εξειδικευμένα labs, όπου οι μαθητές με την έμπειρη καθοδήγηση των εισηγητών υλοποιούν ατομικά projects με σκοπό την καλύτερη δυνατή αφομοίωση της διδακτέας ύλης, αλλά και τη συσταση ενός αρχικού portfolio έργων. Μετά το τέλος και των labs, διεξάγονται εξετάσεις πιστοποίησης και ξεκινάει η επόμενη ενότητα.


Διαρκής Υποστήριξη

Η Datalabs είναι η μοναδική σχολή πανελλαδικά που σας προσφέρει τα μαθήματα και στο εκπαιδευτικό της portal, το des.edu.gr. Εδώ μπορείτε να ξαναδείτε την ύλη, να κάνετε όσες επαναλήψεις χρειάζεστε καθώς και να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις πιστοποίησης, Το καλύτερο; Έχετε δια βίου πρόσβαση στο υλικό!

Τα μαθήματα διεξάγονται απογεύματα Δευτέρα και Τετάρτη ή Τρίτη και Πέμπτη.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι σπουδαστές λαμβάνουν το Diploma in Information Technology από την Datalabs καθώς και πιστοποιήσεις επαγγελματικής κατάρτισης από το φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού ACTA, που είναι Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα κόστη των 7 πιστοποιήσεων (90€/πιστοποίηση) περιλαμβάνονται στα δίδακτρα!

FAQs – Κοινές ερωτήσεις

Ποιο είναι το προφίλ των εισηγητών;

Όλοι μας οι καθηγητές είτε έχουν δική τους εταιρία πληροφορικής ή είναι απασχολούνται στον κλάδο ως senior developers. Άρα μαθαίνετε δεξιότητες όπως τις ζητάει η αγορά σήμερα.

Είμαι αρχάριος. Είναι αυτό το πρόγραμμα για μένα;

Όλες οι ενότητες ξεκινάνε από μηδενική βάση. Όπου χρειάζεται πρότερη γνώση, φροντίζουμε να την έχετε λάβει (πχ πρώτα μαθαίνετε Java και μετά εφαρμογές για Android). Κάνοντας τις ασκήσεις/ παραδοτέα στα μαθήματα καθώς και τα software labs /coding labs, φροντίζουμε να έχετε αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες.

Δεν έχω προϋπηρεσία. Τι μπορώ να κάνω;

Με το πέρας κάθε ενότητας ακολουθούν τα software/coding labs, στα οποία δημιουργείτε το δικό σας portfolio κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως προϋπηρεσία.

Πως μπορώ να αποδείξω ότι κατέχω τις γνώσεις που έχω πάρει;

Με 2 τρόπους: α) με το Portfolio που θα έχετε κάνει, όπως αναγράφεται πιο πάνω, και β) με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις σε κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Γιατί τις πιστοποιήσεις της ACTA;

Στην ελληνική αγορά υπάρχουν και άλλοι φορείς πιστοποίησης (πχ ECDL, PeopleCert, Vellum, Unicert, GlobalCert, KeyCert, iSkills κοκ). H ACTA είναι ο μόνος φορέας που υποστηρίζεται ακαδημαϊκά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Υπάρχει διασύνδεση με την αγορά εργασίας;

Στα πλαίσια διασύνδεσης των αποφοίτων μας με την αγορά εργασίας, έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας με διάφορες εταιρίες πληροφορικής και αποστέλλουμε τακτικά βιογραφικά διακεκριμένων μαθητών μας. Μερικές από τις εταιρίες που συμμετέχουν σε αυτή τη δράση είναι οι παρακάτω:

ArxNet Logo UpThinkLogo Cyclopt Logo First Idea Logo            
iArk Logo Moving Up Olympus One Logo Paramarketing Logo            
                   

Οι απόφοιτοί μας έχουν βρει δουλειά στον κλάδο της τεχνολογίας ή έχουν ξεκινήσει τη δική τους εταιρία πληροφορικής.

Υπευθυνος Προγράμματος
Βέγκος Στέλιος

Ηλ/γος Μηχ/κος & Μηχ/κος Η/Υ
Διευθυντής Συστημάτων & Ιδρυτικό μέλος της Datalabs

Ώρες και κόστη:

Διάρκεια προγράμματος: 2 εξάμηνα (300 ώρες)
Κόστος: 1850€
Εφάπαξ αποπληρωμή: 1750€
Ειδικές εκπτώσεις σε ανέργους και φοιτητές
 

Δείτε τα web offers μας στην κορυφή της σελίδας ή στο τέλος αυτής (ανάλογα με τη συσκευή σας) για τις καλύτερες προσφορές!στη χρήση των στοιχείων μου (e-mail και τηλέφωνο) για να επικοινωνεί η Datalabs μαζί μου σχετικά με το πρόγραμμα που ενδιαφέρθηκα, καθώς και για ενημέρωση μελλοντικών προγραμμάτων. (Η Datalabs δεν πρόκειται να διαθέσει το προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό).
(Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται λόγω εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR) και της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων)
Εγγραφή στο newsletter και ενημέρωση για τις ημερομηνίες έναρξης των επόμενων σεμιναρίων: Diploma in IT Επιλέξτε αναλυτικότερα τα σεμινάρια για τα οποία σας ενδιαφέρει να ενημερώνεστε στη σελίδα του Newsletter μας εδώ: Datalabs Newsletter