Τομέας Πληροφορική

Προγραμματισμός με Java

202 άτομα ενημερώνονται για το σεμινάριο

Απευθύνεται σε:
Άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στον προγραμματισμό ή επιθυμούν να παρακολουθήσουν πανεπιστημιακά προγράμματα πληροφορικής, αλλά δεν έχουν καμία σχετική εκπαίδευση ή εμπειρία ή ακόμα και άτομα που ενδιαφέρονται για ανάπτυξη εφαρμογών σε συσκευές Android.
Διάρκεια: 24 ώρες. Ειδικές εκπτώσεις σε φοιτητές και ανέργους.

Distance Learning badge

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Java έναντι των περισσότερων άλλων γλωσσών είναι η ανεξαρτησία του λειτουργικού συστήματος και πλατφόρμας. Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε Java τρέχουνε ακριβώς το ίδιο σε Windows, Linux, Unix και Macintosh χωρίς να χρειαστεί να ξαναγίνει μεταγλώττιση (compiling) ή να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας για κάθε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα.

Ύλη σεμιναρίου

Εισαγωγή 

 •  Εγκατάσταση Java στον υπολογιστή σας

 •  Μεταγλώττιση προγραμμάτων

 •  Εκτέλεση προγραμμάτων Java

 • Java IDEs

Θεμελιώδη στοιχεία της Java 

 •  Δηλώσεις

 •  Conditional μπλοκ

 •  Loop

 • Boolean εκφράσεις

 • Μεταβλητές

 • Βασικοί τύποι δεδομένων

 • Αριθμητικές εκφράσεις

 • Literals

 • Μέθοδοι

 •  Strings

 •  Αντικείμενα

 •  Πακέτα

 •  Πίνακες

 •  Μαθηματικές λειτουργίες

Οι κλάσεις και τα αντικείμενα 

 •  Ορισμός κλάσεων

 •  Κληρονομικότητα

 •  Interfaces

 •  Υπερφόρτωση μεθόδων και κατασκευαστές

 •  Κύκλος ζωής αντικειμένου

 •  Scope

 • Nested classes

 •  Generics

 • Collections

 •  ArrayList

 •  Map

Εξαιρέσεις

Σχεδίαση  User Interface

 •  Βασικές I / O

 •  Ροές

 •  Χειρισμός συμβάντων

 • Swing Controls

Java και Βάσεις δεδομένων

 • Βασικές αρχές βάσεων δεδομένων

 • Η γλώσσα SQL

 • MYSQL και Java

 

Δυνατότητα εξέτασης πιστοποίησης από το φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού ACTA, που είναι Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το σεμινάριο μπορούν να εξελίξουν τις γνώσεις τους παρακολουθώντας ένα εκ των δύο (ή και τα δύο σεμινάρια) για προγραμματισμό εφαρμογών σε  Android.

Εισηγητής
Κοτρότσιος Κωνταντίνος

Computer Scientist, Software Engineer
Κάτοχος μεταπτυχιακού στο Web Intelligence
Μηχανικός λογισμικού στην MyCompany

Διάρκεια και κόστη:

Διάρκεια προγράμματος: 24 ώρες
Κόστος: 310€
Εφάπαξ αποπληρωμή: 290€
Ειδικές εκπτώσεις σε ανέργους και φοιτητές
 

Δείτε τα web offers μας στην κορυφή της σελίδας ή στο τέλος αυτής (ανάλογα με τη συσκευή σας) για τις καλύτερες προσφορές!στη χρήση των στοιχείων μου (e-mail και τηλέφωνο) για να επικοινωνεί η Datalabs μαζί μου σχετικά με το πρόγραμμα που ενδιαφέρθηκα, καθώς και για ενημέρωση μελλοντικών προγραμμάτων. (Η Datalabs δεν πρόκειται να διαθέσει το προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό).
(Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται λόγω εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR) και της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων)
Εγγραφή στο newsletter και ενημέρωση για τις ημερομηνίες έναρξης των επόμενων σεμιναρίων: Προγραμματισμός με Java Επιλέξτε αναλυτικότερα τα σεμινάρια για τα οποία σας ενδιαφέρει να ενημερώνεστε στη σελίδα του Newsletter μας εδώ: Datalabs Newsletter